A downloadable game

Download NowName your own price

Det var så roligt jag måste skratta det kom en trekantig gubbe in. Han hade träskor och näverjacka och hatten kantad av korvaskinn.

Han satte sig på en pall i köket och drog ur fickan sitt munspel opp och börja spela så allting dansa med skrim och skrammel och tjo och hopp.

Det var så roligt jag måste skratta det gick en spelande gubbe ut och allting dansade bort med honom så hela köket blev tomt till slut.

Det var så längesen som det hände men jag blev sittande där jag var. Först blev jag morfar, så blev jag farfar så blev jag farfarsfars farfars far.

Paul Lennart Hellsing, 1947

This is a monster for use with MÖRK BORG

StatusReleased
CategoryPhysical game
Rating
Rated 5.0 out of 5 stars
(13 total ratings)
AuthorJohan Nohr
GenreRole Playing
Tagsmork-borg, Tabletop role-playing game

Download

Download NowName your own price

Click download now to get access to the following files:

THE-TRIANGULAR.pdf 1 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.